Rehberlik ve Danışmanlık

Kategoriler > Hizmetlerimiz > Rehberlik ve Danışmanlık

 • Facebook'ta Paylas
 • Twitter'ta Paylas
 • Google'ta Paylas
Aşağıdaki Konularda Rehberlik ve Danışmanlık Hizmeti Verilmektedir

  • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu oluşturulması,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu defterinin tutulması, muhafazası ve yasal bildirimlerin yapılması,
  • Çalışanların Özlük Dosyalarının hazırlanmasına yardımcı olunması,
  • Çalışanlara İş Sağlığı ve Güvenliği konularında bilinçlendirme eğitimlerinin verilmesi,
  • Ölçüm sonuçlarına uygun Kişisel Koruyucu Donanımların tespit edilmesi,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında kayıtların tutulması ve kullanımının denetlenmesi,
  • İş Kazası ve Ramak Kala Kayıtlarının Tutulması, Yasal Bildirimlerinin Yapılması,
  • İşyeri makine, makine koruyucu ve ekipman dosyalarının oluşturulması,
  • Acil Durum Müdahale Planları yapılması, Acil Durum Müdahale Ekipleri oluşturulması ve tatbikatların yaptırılması,
  • Acil Durum Müdahale Ekiplerine gerekli eğitimlerin verilmesi,
  • İşyerinde gerekli olan uyarı levhalarının tespit edilmesi ve yerlerine yerleştirilmesi,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği için yürürlükteki mevzuatın takip edilmesi, gerekli yükümlülüklerin yerine getirilmesi için İşveren veya işveren vekiline yardımcı olunması,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği İle ilgili dokümantasyonun tutulması, raporların hazırlanması ve bildirimlerin yapılması,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal mevzuatın güncelliğinin takibi tarafımızdan yapılarak değişikliklerden ve yeni sorumluluk konularında işveren veya işveren vekilinin bilgilendirilmesi,
  • Çalışanlara yaptıkları işe uygun sağlık raporlarının verilmesi,
  • Çalışanların yaptıkları işle ilgili kişisel koruyucu donanımların tespit edilmesi, kayıtların tutulması ve kullanımının denetlenmesi,
  • İşyeri sağlık, meslek hastalığı, iş kazası, ramak kala kayıtlarının tutulması, yasal bildirimlerin yapılması,
  • İşyeri makine ve ekipman sicil dosyalarının oluşturulması,
  • Basınçlı kaplar, kaldırma ekipmanları, paratoner ve elektrik topraklama test raporlarının yaptırılması ve takibinin yapılması,
  • İlk yardım eğitimleri ve yangın eğitimlerinin yaptırılması ve takibinin yapılması,
  • Acil durum müdahale planları yapılması, acil durum müdahale ekipleri oluşturulması ve tatbikatların yaptırılması,
  • Acil durum müdahale ekipleri eğitimlerinin verilmesi,
  • İşyerine ve yapılan işe uygun trafik ve iş güvenliği uyarı levhalarının tespit edilmesi ve konulması,
  • İşyeri ve Sosyal Tesislerde Termal Konfor ve Hijyen Koşullarının sağlanması, Temizlik ve Dezenfektasyon Planları yapılması,
  • Hijyen eğitimlerinin yaptırılması ve takip edilmesi.