Risk Değerlendirmesi

Kategoriler > Hizmetlerimiz > Risk Değerlendirmesi

  • Facebook'ta Paylas
  • Twitter'ta Paylas
  • Google'ta Paylas
Risk Değerlendirmesi Kapsamında Verilen Hizmetler

             Azim OSGB, işyerlerinde sistematik metotlarla çalışma ortamı, şartları ya da çevrede var olan olası tehlikeleri ve riskleri belirlemek ve gerekli tedbirleri almak için İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı gereğince özel risklerden etkilenebilecek çalışanların durumunu da kapsayacak şekilde sağlık ve güvenlik yönünden Risk Değerlendirmesi yapmaktadır.

            Uzman ekiplerimiz; işyerinizi, çalışma ortamınızı, çalışma metotlarınızı ve kullandığınız hammadde, kaynaklar ve donanımlar ile yaşadığınız olayları dikkate alarak iyileştirme önceliklerinizi belirler, iş yerinize özel tehlikeleri tanımlar, sağlık risklerinin belirlenmesi ile ilgili çalışmaların raporlaması için işyerinin risk grubuna ve çalışan sayısına göre en uygun önlem planı hazırlanmakta ve çözümlerin sunulması amacıyla işveren veya işveren vekiline önerilerde bulunmaktadır.

İş yerlerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin, işçilere, işyerine ve çevresine verebileceği zararların ve bunlara karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla risk büyüklüğünün tahmin edilmesi ve riskin kabul edilip edilemeyeceği konusunda karar vermeye yönelik kapsamlı bir proses olan risk analizi ve değerlendirmesi yapılmaktadır. Bu çalışmanın yürütülmesi için   İş Güvenliği Uzmanımız işyerini etüt ederek, incelemelerde bulunur ve ilgili kişiler ile görüşmeler yaparak çalışmanın altyapısını oluşturmaktadır

Çalışmanın ardından risk değerlendirmesi hazırlanarak sonuç raporu ile birlikte işyeri yönetimine sunulmaktadır. Hazırlanan risk değerlendirmesi ışığında müşteri talebi doğrultusunda işyeri İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı hazırlığı yapılır. 

Risk Değerlendirmesi kapsamında işyerlerinde yaptığımız çalışmalar:

1.     Çalışanları etkileyebilecek tüm tehlikeleri ve riskleri tespit ederek işyerindeki olası tehlikeler ve alınacak tedbirleri belirlemek,

2.   İşyerinde kullanılacak iş ekipmanları ve kimyasal maddelerin seçiminde olası riskleri tespit etmek ve gerekli önlemlerin alınmasına rehberlik etmek,

3.     Risk analizi konusunda yazılı prosedür ve politikaların oluşmasını ya da mevcut dokümanların geliştirilmesini sağlamak,

4.   İşyerindeki gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yürütülmesinde kullanılan verilerin kaydedilmesini, sonuçların izlenmesini ve ölçülmesini sağlamak,

5.  İşyeri yönetiminin ve çalışanlarının riskler ve güvenlik tedbirleri konularında bilgi sahibi olmalarını varsa yanlış uygulamaları düzeltmeyi sağlamak,

6.   İşyerindeki yanlış güvenlik tedbirlerini ve/ veya yanlış güvenlik bilincini tespit etmek ve gerekli düzeltmeleri gerçekleştirerek en doğru yapıya kavuşturmak,

7.     İşyerinde yasal yükümlülükler ve İSG politikası çerçevesinde tahammül edilebilir düzeye indirilmiş risk ile çalışılmasını sağlamak,

8.   Değerlendirilen riskler sonucu gerekli kişisel koruyucu ve donanımları belirleyerek, çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden korunma düzeylerini yükseltmek,

9.   Gerekli durumlarda risk değerlendirmesinin yenilenmesini sağlamak.