Çalışma Ortamı Gözetimi

Kategoriler > Hizmetlerimiz > Çalışma Ortamı Gözetimi

  • Facebook'ta Paylas
  • Twitter'ta Paylas
  • Google'ta Paylas
Çalışma Ortamı Gözetimi Amacıyla Verdiğimiz Hizmetler

İşyerlerinde çalışanların maruz kalabilecekleri endüstriyel kirlenmelerin (gürültü, kimyasal gaz, toz vb.) insan ve çevre sağlığını koruma amacıyla çalışanların sağlık ve güvenlikleri için tehlike ve risk oluşturan çeşitli madde ve etkenlerin varlığının saptanması, düzeylerin ölçülmesi ve gerektiğinde kontrol altına alınması amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatları kapsamında değerlendirilmesi yapılmaktadır.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda işverenin temel sorumluluğu çalışanların iş kazaları ve meslek hastalıklarından korunması amacıyla gerekli tedbirleri almaktır. Şirketimiz bu konuda işverenlere yardımcı olmaktadır. Çalışma ortamının gözetimi iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesinde etkili bir yöntemdir.

Bu kapsamda;

·        İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayan çalışma ortamının gözetimi yapılmakta,

·         İşçilerin sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile işçilere verilecek sağlık gözetimin yapılmakta,

·         İşçilerin İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri ve bilgilendirilmeleri yapılmakta,

·         Çalışma ortamının gözetimine ve işçilerin sağlık gözetimine ait bütün bilgiler kayıt altına alınmaktadır.