• Facebook'ta Paylas
  • Twitter'ta Paylas
  • Google'ta Paylas

İşyeri hekimlerimiz gerekli labarotuar tetkikleri, radyolojik muayeneler ve portör muayeneleri yapar ve işe uygunluklarını belgelerler.

Hassas risk grupları, meslek hastalığı tanısı  veya şüphesi olanlar, kronik hastalığı  olanlar, madde bağımlılığı olanlar, birden  fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi işçilerin  uygun işe yerleştirmeleri için koruyucu  sağlık muayenelerini yaparak rapor düzenlerler.

Bulaşıcı hastalıkların kontrolünü sağlar, bağışıklama çalışmaları yaparak işyeri ve eklentilerinin genel hijyen şartlarını sürekli izleyip denetlerler.

Yapılan işlere göre belirlenen periyotlarda işçilerin periyodik muayenelerini yaparak mesleki maruziyetlerini ve gerekli sağlık gözetimlerini yaparlar.
İşyeri hekimlerimiz özürlülerin işe alınmaları, işyerinde oluşan bir kaza ya da hastalık sonrasında geçici ya da kalıcı iş göremezliği olanların işe başlamaları veya eski hükümlülerin gerekli sağlık muayenelerini yaparak uygun işe yerleştirilmeleri için rapor hazırlar.


Resimler